Grobowiec murowany - Mazurek Granity Gorzów Wlkp.

Grobowce murowane

Tradycyjny szybki pochówek pozwala na pochowanie tylko jednej osoby na danym miejscu na cmentarzu. Dlatego też wiele osób szuka innego rozwiązania, aby po śmierci spocząć razem z najbliższą mu osobą. Jednym z rozwiązań jest kremacja. Dochowywanie urny z prochami jest nieco łatwiejszym zabiegiem. Innym sposobem może być też budowa grobowca murowanego.

Czym jest grobowiec murowany?

Według ustawy grób murowany to dół w ziemi, którego boki są murowane do poziomu gruntu i do którego składa się trumnę lub urnę. Nad nimi natomiast zakładane jest specjalne sklepienie.

Od razu widać tu dość duże różnice pomiędzy grobowcem murowanym a tradycyjnym. Co istotne, sposób budowy takiego grobowca jest zupełnie inny. Przekłada się to nie tylko na trwałość nagrobka, który osadzony jest na murowanych ściankach, a nie na gruncie. Istnieją też zróżnicowane uwarunkowania prawne pomiędzy tymi dwoma sposobami pochówku.

Grób murowany, a grób ziemny

Tradycyjny grób ziemny przeznaczony jest z zasady na jedną, pochowaną w niej, osobę. Oznacza to duże utrudnienia przy dochówku innej osoby zmarłej. Jednocześnie też wymaga wnoszenia opłat co dwadzieścia lat w celu zapobieżenia usunięcia nagrobka lub likwidacji miejsca pochówku.

Inaczej wygląda sytuacja z grobem murowanym. Z zasady może w nim być pochowane kilka bliskich osób. Dlatego też istnienie takiego nagrobka nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat nie tylko co dwadzieścia lat, ale także w czasie dochówku kolejnej osoby.

Trwałość grobowców murowanych

Dużym problemem z czasem może być osuwająca się ziemia i przechylanie się pomników z czasem w tradycyjnych grobach ziemnych. Powoduje to konieczność renowacji nagrobka. Inaczej wygląda sytuacja z grobowcem murowanym. Jego ściany są wymurowane i stabilne, co przekłada się na stabilność całego nagrobka oraz pomnika.

Murowany grób to dobry pomysł

Jak pokazuje praktyka, murowany grób posiada znacznie więcej zalet, w związku z czym cieszy się rosnącą popularnością. Czynnikiem odstraszającym może być jedynie wyższa cena takiego rozwiązania.