Demontaż nagrobka - Mazurek Granity Gorzów Wlkp.

Demontaż nagrobka

Istnieją pewne sytuacje, kiedy nagrobek musi zostać zdemontowany. Nie jest to jednak proste zadanie, dlatego wykonywane jest praktycznie tylko w sytuacji, gdy nie ma innego wyjścia.

Kiedy trzeba zdemontować nagrobek?

Najczęściej powodem demontażu pomnika jest dochówek dodatkowej, zmarłej właśnie osoby do grobowca przeznaczonego na większą ilość osób. Jest to dość popularne rozwiązanie dla małżeństw lub innych bliskich z rodziny.

Inną sytuacją może być postawienie sobie pomnika jeszcze za życia. Przed śmiercią takiej osoby już jest postawiony jej nagrobek, który przed pogrzebem musi zostać zdemontowany. W obu przypadkach po ceremonii pomnik zostaje złożony ponownie.

Dużo rzadziej spotyka się sytuację, że rodzina chce wymienić jeden nagrobek na zupełnie inny. Wtedy też trzeba zdemontować stary pomnik, aby na jego miejsce można było założyć nowy.

Jak wygląda demontaż nagrobka

Demontaż nagrobka nie należy do łatwych zadań. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie doświadczenie, wprawę oraz umiejętności. W innym przypadku łatwo może dojść do uszkodzenia płyty lub pomnika, co znacząco podniesie koszty całej operacji.

Nasi pracownicy o marmurach i granitach wiedzą wszystko i profesjonalnie obchodzą się z nagrobkami. Dlatego też nigdy nie zdarza się, aby uszkodzili jakąkolwiek płytę.

W czasie montażu nagrobka stosowana jest zaprawa o dużej sile wiązania. Nierzadko się zdarza, że zaprawa jest zbyt mocna i demontaż pewnych elementów wydaje się niemożliwy. W końcu najważniejsze jest, aby uszkodzeniu nie uległa żadna część nagrobka.

Demontaż nagrobka tylko w potrzebie

Demontaż pomnika dotyczy tylko sytuacji awaryjnych. Najczęściej jest on konieczny wtedy, gdy ktoś ma być pod nim dochowana. Choć jest to operacja niezwykle trudna i łatwo podczas demontażu uszkodzić zarówno płytę jak i pomnik, to w większości wypadków udaje się nagrobek złożyć później ponownie.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności do demontażu nagrobka. Mają na swoim koncie nie jedną taką udaną operację.