Image module

Grobowce murowane

Tradycyjny szybki pochówek pozwala na pochowanie tylko jednej osoby na danym miejscu na cmentarzu. Dlatego też wiele osób szuka innego rozwiązania, aby po śmierci spocząć razem z najbliższą mu osobą. Jednym z rozwiązań jest kremacja. Dochowywanie urny z prochami jest nieco łatwiejszym zabiegiem. Innym sposobem może być też budowa grobowca murowanego.

Czym jest grobowiec murowany?

Według ustawy grób murowany to dół w ziemi, którego boki są murowane do poziomu gruntu i do którego składa się trumnę lub urnę. Nad nimi natomiast zakładane jest specjalne sklepienie.

Od razu widać tu dość duże różnice pomiędzy grobowcem murowanym a tradycyjnym. Co istotne, sposób budowy takiego grobowca jest zupełnie inny. Przekłada się to nie tylko na trwałość nagrobka, który osadzony jest na murowanych ściankach, a nie na gruncie. Istnieją też zróżnicowane uwarunkowania prawne pomiędzy tymi dwoma sposobami pochówku.

Grób murowany, a grób ziemny

Tradycyjny grób ziemny przeznaczony jest z zasady na jedną, pochowaną w niej, osobę. Oznacza to duże utrudnienia przy dochówku innej osoby zmarłej. Jednocześnie też wymaga wnoszenia opłat co dwadzieścia lat w celu zapobieżenia usunięcia nagrobka lub likwidacji miejsca pochówku.

Inaczej wygląda sytuacja z grobem murowanym. Z zasady może w nim być pochowane kilka bliskich osób. Dlatego też istnienie takiego nagrobka nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat nie tylko co dwadzieścia lat, ale także w czasie dochówku kolejnej osoby.

Trwałość grobowców murowanych

Dużym problemem z czasem może być osuwająca się ziemia i przechylanie się pomników z czasem w tradycyjnych grobach ziemnych. Powoduje to konieczność renowacji nagrobka. Inaczej wygląda sytuacja z grobowcem murowanym. Jego ściany są wymurowane i stabilne, co przekłada się na stabilność całego nagrobka oraz pomnika.

Murowany grób to dobry pomysł

Jak pokazuje praktyka, murowany grób posiada znacznie więcej zalet, w związku z czym cieszy się rosnącą popularnością. Czynnikiem odstraszającym może być jedynie wyższa cena takiego rozwiązania.